Als gevolg van de enorme toename in het gebruik van elektrische apparaten en communicatiesystemen staan we als mens tegenwoordig bloot aan een veelheid van biologisch actieve straling die ook wel aangeduid wordt met “electro-smog”. Daaronder vallen:

  • elektrische wisselvelden (laagfrequent)
  • elektrostatische velden
  • magnetische wisselvelden (laagfrequent)
  • statische magneetvelden
  • elektromagnetische golven (hoogfrequent)

De belasting voor de mens wordt wel aangeduid met elektro-stress en omvat een veelheid aan mogelijke klachten. Deze stralingen komen deels van buiten zoals bij GSM-masten e.d. maar worden voor het grootste deel door de mens zelf binnengebracht in de werk- of woonomgeving. Bekende voorbeelden zijn de DECT-telefoons, draadloos internet enz. Minder bekend is de hoogfrequente verontreiniging van het 50 Hz signaal van het lichtnet.

De zelf binnengebrachte belasting is relatief eenvoudig aan te pakken. Het vervangen van draadloze verbindingen en niet afgeschermde bekabeling door afgeschermde bekabelde versies is een goed begin. Het schonen van het lichtnetsignaal door het gebruik van speciale STETZERiZER filters is eveneens eenvoudig te realiseren. Voor meer informatie over de specifieke mogelijkheden in uw omgeving verzoeken wij u contact met ons op te nemen.