ASRA is opgezet door Anton Appelo die sinds 1997 werkzaam is geweest in de ICT en projectmanagement rondom grootschalige bedrijfsverhuizingen. Daarnaast heeft zijn persoonlijke belangstelling voor het fenomeen gezondheid een steeds prominentere invloed op de portfolio van ASRA.

De bedrijfsverhuizingen zijn een boeiende leerschool geweest. Een bedrijfsverhuizing raakt namelijk alle niveau’s en disciplines binnen een organisatie. Betrokkenheid als externe partij bij een bedrijfsverhuizing geeft dan ook veel objectief inzicht in een organisatie, zoals:

  • de organisatie cultuur
  • de visie op het huisvestingsconcept
  • de rol van personeels zaken
  • de rol van de facilitaire organisatie
  • de rol van ICT
  • de kennis over de invloed van de huisvesting op de gebruiker

In de praktijk blijkt dat er bij de voorbereiding van nieuwe bedrijfshuisvesting lang niet altijd voldoende rekening wordt gehouden met deze aspecten. In het voorbereiden van nieuwe huisvesting komt de verhuizing vaak op de laatste plaats. Er wordt vaak ten onrechte gedacht dat alles al geregeld met het opleveren van het nieuwe pand, het bestellen van nieuw meubilair en inschakelen van een verhuizer. De verhuizing is echter het moment waarop alle puzzelstukjes van de voorbereiding op hun plaats moeten vallen. Onvolkomenheden in de voorbereiding komen dan ontegenzeggelijk aan het licht en dienen na de verhuizing alsnog geregeld te worden. Een goede voorbereiding is dan ook duidelijk te prefereren boven het oplossen van problemen achteraf.

Daarnaast is gebleken dat een fraai ontwerp voor nieuwe huisvesting nog geen garantie geeft op een gezonde werkomgeving. Ondanks de betrokkenheid van gerenommeerde partijen blijkt menige werkplek voor verbetering vatbaar. Door vanuit een ander perspectief naar een werk- of woonomgeving te kijken komen er ook andere oplossingen in zicht.